\Groovel\Cmsgroovel\daoContentTypeDao

Summary

Methods
Properties
Constants
find()
findAllContentTypeByName()
createType()
create()
findContentTypeByName()
findAllContentType()
getContentTypeNameById()
findAllSystemContentType()
findContentTypeById()
deleteField()
paginateContentType()
findContentTypeByFieldId()
updateContentType()
getAllContentTypes()
findContentsByType()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

find()

find( $contentTypeid) 

Parameters

$contentTypeid

findAllContentTypeByName()

findAllContentTypeByName( $contentTypeName) 

Parameters

$contentTypeName

createType()

createType( $tableName,  $template) 

Parameters

$tableName
$template

create()

create( $title,  $fieldName,  $fielddescription,  $fieldtype,  $fieldvalue,  $widgetid,  $fieldrequired,  $reftypeid) 

Parameters

$title
$fieldName
$fielddescription
$fieldtype
$fieldvalue
$widgetid
$fieldrequired
$reftypeid

findContentTypeByName()

findContentTypeByName( $tableName) 

Parameters

$tableName

findAllContentType()

findAllContentType() 

getContentTypeNameById()

getContentTypeNameById( $id) 

Parameters

$id

findAllSystemContentType()

findAllSystemContentType() 

findContentTypeById()

findContentTypeById( $id) 

Parameters

$id

deleteField()

deleteField( $fieldName) 

Parameters

$fieldName

paginateContentType()

paginateContentType() 

findContentTypeByFieldId()

findContentTypeByFieldId( $id) 

Parameters

$id

updateContentType()

updateContentType( $contentType,  $fieldName,  $typeSelected,  $widgetSelected,  $description,  $isnullable,  $required) 

Parameters

$contentType
$fieldName
$typeSelected
$widgetSelected
$description
$isnullable
$required

getAllContentTypes()

getAllContentTypes( $name) 

Parameters

$name

findContentsByType()

findContentsByType( $name) 

Parameters

$name